Exaity członkiem Klastra ICT

Exaity członkiem Klastra ICT

Exaity członkiem Klastra ICT – Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych

Już od marca 2013 roku jesteśmy członkiem Klastra pod nazwą Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych, którego celem jest stworzenie platformy współpracy polskich i europejskich innowacyjnych firm, działających w branży technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), instytucji korzystających z technologii informatycznych, wyższych uczelni, specjalistycznych szkół teleinformatycznych i władz regionalnych.

Jesteśmy dumni z tego, że przyjęto nas w szeregi Klastra, którego członkami są tak potężne spółki jak Microsoft Sp. z o.o., Microtech International S.A., PGS Software S.A., Grupa Volvo, Telefonia DIALOG S.A., Nokia Siemens Networks, Siemens Sp. z o.o. i wiele innych firm o zasięgu międzynarodowym oraz ugruntowanej pozycji na rynku.

Zadania Klastra ICT bezpośrednio wiążą się z rozwojem społeczeństwa informacyjnego Polski i Europy. Współpraca partnerów w ramach Klastra koncentruje się przede wszystkim na zadaniach służących zwiększeniu konkurencyjności firm z branży IT i gospodarki europejskiej oraz synergicznemu rozwojowi trzech elementów „triady wiedzy” – tzn. badań naukowych, wdrożeń dla innowacyjnego przemysłu i kształceniu.

Jest to dla nas ogromny zaszczyt i wspaniała szansa na otwarcie kolejnych drzwi ku sukcesowi marki Exaity.